Cencat, Consultoria energètica de Catalunya

  • Cat
  • /
  • Esp
<strong></strong><br>

Biomassa

La biomassa forestal pot generar una energia local, econòmica i renovable.

Llenya, residus forestals, agrícoles, residus d’indústria de la fusta, papereres o agroalimentàries... són recursos al nostre abast que poden automatitzar-se de forma molt eficient.

Calderes

Ens permet aprofitar aquests recursos locals i disponibles, CREANT LLOCS DE TREBALL, ESTALVIANT I ALLIBERANT-NOS DE LA DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EXTERIOR.

Una caldera de biomassa és equiparable, en funcionament i temperatures de treball, a les calderes de gasoli, gas o carbó, i ens permet usar els mateixos sistemes per escalfar un recinte: radiadors convencionals, fan-coils i terres/sostres radiants.

El combustible

El pellet és un combustible ja universal d’alt poder energètic, fàcil transport i compactació en humitats limitades. L’alumne avantatjat és l’estella de fusta, menys processada però amb una relació potència calorífica/cost immillorable.

Emmagatzematge

La fusta s’emmagatzema en sitges, disponibles al mercat de diverses grandàries i materials. Com més grans siguin, podran emmagatzemar més i, per tant, es podrà assolir més autonomia energètica.

La gran majoria de subministradors de combustible disposen de sistemes pneumàtics avançats, de manera que traslladen el combustible (pellet o estella) del seu camió a la sitja d'emmagatzematge mitjançant una mànega, de forma neta i eficient.

Manteniment

S'han desenvolupat uns sistemes automatitzats per reduir les tasques de manteniment a una anual, com qualsevol caldera de gas o gasoli. Aquest sistema realitza l'alimentació i la neteja de cendres i bescanviadors de forma automàtica, per a major comoditat per a l'usuari.

Avantatges econòmics

A preus de 2013, el consum anual de pellet és un 40% inferior que el gasoli, i un fins 20% inferior al gas canalitzat. El consum del pellet respecte a la bomba de calor geotèrmica i aerotèrmica, és molt semblant, i no suposa estalvi en zones fredes i/o en grans consums. En canvi, cremant estella de fusta l’estalvi és de fins a un 71% respecte el gasoli, un 62% respecte el gas i entorn el 40-50% respecte el pellet i la bomba de calor geotèrmica i aerotèrmica.

Inversió inicial

La inversió inicial d'una caldera de biomassa és alta, però per contra, el seu consum anual és molt baix i, per tant, barat. La suma d'ambdós factors fa que, en comparació, a partir del 6-7 anys resultarà una energia més barata que el gasoli, i a partir dels 9 anys, més econòmica que el gas canalitzat.

En casos de grans consums (grans masies, conjunts d’habitatges o habitatge plurifamiliar) el retorn és més ràpid: 2-3 anys, respecte al gasoli. Per a calcular el retorn a cada cas concret, es tindran en compte les despeses de la sitja, segons grandària i mètode constructiu de la mateixa.

VULL MÉS INFORMACIÓ