Cencat, Consultoria energètica de Catalunya

  • Cat
  • /
  • Esp
<strong></strong><br>

Fotovoltaica

Energia solar per aconseguir electricitat: una font inesgotable, disponible per tot arreu, per a múltiples usos i amb preus més competitius.

Hem dissenyat i realitzat projectes de grans instal·lacions connectades a la xarxa en règim de venda d’energia, aïllades amb bateries (sense connexió a la xarxa) i connectades segons les noves fórmules d’Autoconsum i Balanç Net.

LES CÈL·LULES FOTOVOLTAIQUES

CENCAT INSTAL·LA MÒDULS CAPTADORS DE TECNOLOGIES RECONEGUDES PER LA SEVA QUALITAT DE SERVEI, LLARGA VIDA ÚTIL I SERVEI TÈCNIC LOCAL: UNA INVERSIÓ I UN FUNCIONAMENT ÒPTIM GARANTIT.

fot1

Autoconsum

Amb connexió a la xarxa. Es consumeix el que s'autoprodueix (en el moment en què es produeix) i només en cas de no generar-ne suficient, la xarxa aportarà l'energia necessària. En aquesta variant, si es produeix més energia de la que es consumeix es pot injectar a la xarxa a preu pactat amb comercialitzadora. Aquesta modalitat està vigent.

Balanç Net

Amb connexió a la xarxa. Es consumeix el que s'autoprodueix (en el moment en què es produeix) i només en cas de no generar-ne suficient, la xarxa aportarà l'energia necessària. Si es produeix més energia de la que es consumeix sí es pot injectar a la xarxa, que actua com a magatzem: l'excedent es guarda en cas de sobreproducció i pot usar-se en cas de que el consum sigui superior a l'autoproducció, o aquesta sigui inexistent. Passat un any es farà balanç, liquidant només a la companyia elèctrica el saldo energètic (Consumit – Autoproduit). De fet, es pot arribar a amidar el sistema fins arribar a un saldo anual zero (zero energy building) i independitzar-se del futur increment del cost de l’electricitat. Amb tot, aquesta modalitat està pendent de regulació definitiva.

CenCat recomana fotovoltaica en Autoproducció per a:

  • Naus industrials.
  • Edificis de serveis.
  • En general, allà on hi hagi un consum diürn superior al que generen els mòduls fotovoltaics.

CenCat recomana fotovoltaica en Balanç Net per a:

  • Tot tipus d’habitatge, grandària o configuració.

CenCat recomana fotovoltaica en aillada:

  • Allà on no hi arribi la xarxa elèctrica.

VULL MÉS INFORMACIÓ