Cencat, Consultoria energètica de Catalunya

  • Cat
  • /
  • Esp
<strong></strong><br>

Geotèrmia

Energia inesgotable que prové del subsòl, sempre disponible.

A CenCat som especialistes en aplicar sistemes de generació de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) de molt alta eficiència per a la climatització de recintes i habitatges uni i plurifamiliars.

COM FUNCIONA?

Es basa en l'aprofitament de l'energia que s'emmagatzema en el subsòl, a una temperatura molt estable.

LA GEOTÈRMIA ÉS UNA FONT ENERGÈTICA INESGOTABLE I RENOVABLE! L'APORTACIÓ SOLAR ES RECARREGA ANUALMENT, DE MANERA QUE PERMET SUBSTITUIR AL 100% QUALSEVOL CALDERA DE GAS O GASOLI.

El sistema més emprat és el d'extracció del recurs mitjançant unes perforacions al subsòl. S'hi fa passar un fluid a través d’un conjunt de tubs en circuit tancat (sonda) per a que l’extracció d’aquesta energia es transformi en aigua calenta (calefacció i ACS) o en refrigeració (quan està treballant amb inversió de cicle).

La bomba de calor

Només es consumeix electricitat, per tant l'estalvi anual en despesa energètica és 35%-50% respecte gasoil (segons zona climatica), i d'un 20-25% respecte el gas canalitzat. Estudi fet en base a preus de desembre del 2012.

VULL MÉS INFORMACiÓ

Aerotèrmia

L'energia inesgotable INHERENT A L’AIRE QUE ENS ENVOLTA.

L’Aerotèrmia actual combina una tecnologia electrònica molt avançada amb una amplíssima funcionalitat en aigua calenta (calefacció i ACS) i refrigeració amb aigua freda, que ha permès que els costos d'inversió inicial siguin molt ajustats.

Com funciona?

No cal perforar el terreny.

EL SISTEMA NOMÉS PRECISA D’UNA BOMBA DE CALOR: CAPTURA L’ENERGIA DE L’AIRE EXTERIOR DINS UNA UNITAT EXTERIOR I EL LLIURA A UNA UNITAT INTERIOR EN FORMA D'AIGUA CALENTA O FREDA.

La unitat interior

Treballa amb un circuit interior d’aigua, siguin radiadors convencionals o sostre/terra radiant, i pot assolir fins a un màxim de 80ºC. Permet substituir al 100% qualsevol caldera de gas o gasoli.

La unitat exterior

La gran millora tecnològica en les bombes de calor aerotèrmiques és que pot generar calefacció amb temperatures exteriors de fins a 20ºC sota zero sense aturar-se! A l'estiu, refrigera a la perfecció amb temperatures exteriors de fins a 45ºC.

Vull més informació

Estalvi

Les bombes de calor NOMÉS CONSUMEIXEN ELECTRICITAT EN POCA QUANTITAT

ESTALVI DE LA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA RESPECTE SISTEMES TRADICIONALS DE CALEFACCIÓ (PREUS DESEMBRE 2012)

Calefacció gas

25%

Calefacció gasoil

50%

ESTALVI DE LA BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA RESPECTE SISTEMES TRADICIONALS DE CALEFACCIÓ, SEGONS ZONA CLIMÀTICA (PREUS DESEMBRE 2012)

Calefacció gas

15%

Calefacció gasoil

40%

EMISIONS DE CO2

Les bombes de calor no utilitzen combustibles fòssils, per tant, no produeix CO2 directe.

GEOTERMIA

278% menys de CO2

AEROTERMIA (segons zones climàtiques)

194% menys de CO2

Suposant que les centrals elèctriques cremessin gas (el que menys fum emet) per produir electricitat, amb tot les bombes de calor suposarien no llençar:

COST MENSUAL:

Els costos anuals son baixos, fet que permet recuperar en poc temps l'inversió.
Per una casa nova, de 100m2 a la franja litoral (Preus desembre 2012):

  • Costos eur/any
  • Calefacció gas 1.047 EUR
  • Calefacció gasoli 1.400 EUR
  • Geotèrmia 704 EUR
  • Aerotèrmia 823 EUR

VULL MÉS INFORMACiÓ