Aerotèrmia

L'energia inesgotable de l’aire que ens envolta.

L’aerotermia actual combina una electrònica molt avançada amb una amplíssima funcionalitat en aigua calenta (calefacció i aigua calenta sanitària -ACS-) i aigua freda (refrigeració), que permet uns costos d’inverssió més ajustats.

COM FUNCIONA?

No cal perforar el terreny.

El sistema només precisa d’una bomba de calor aerotèmica que captura l’energia de l’aire que ens envolta per produïr-ne calefacció o refrigeració.

I les onades de calor?

Només les bombes de calor aerotèrmiques d’un primer fabricant segueixen funcionant amb temperatures exteriors de fins a 46ºC.

I les fredorades amb humitat o boira?

Només les bombes de calor aerotèrmiques d’un primer fabricant permeten gestionar de manera efectiva els episodis de temperatures exteriors entre +4 i –3ºC sense aturar o limitar el servei per congelació de la unitat exterior.

L’aire

L’aire rep l’aportació d’energia del sol, i d’aquest aire la bomba de calor n’obté calefacció i ACS, o dissipant-la a l’ambient en proporciona refrigeració. Com més extremes siguin les temperatures exteriors, però, menor serà la eficiència de l’aerotermia.

I autoproduïr-nos la calefacció/ refrigeració/ ACS?

I si resultés que aquesta electricitat necessària per la bomba de calor aerotèrmica ens la podem autoproduïr amb un sistema d’autoconsum fotovoltaic? Tenim així un sistema neutral respectuós amb el nostre entorn. De fet, no n’hi ha cap d’altre, ni tant eficient.

La unitat interior - UI-

L’unitat interior proporciona l’aigua per sistemes radiants o radiadors (fins a 80ºC), permetent substituïr al 100% un sistema existent de caldera de gas o gasoli.

UI Aerotermia Inverter Baixa Temperatura R410A- Inclou acumulador ACS 260 litres – 7-17,8kW – Calefacció, Refrigeració i ACS

UI Expansió directe Inverter R410A: 4 splits + ACS 270 litres – 9,5kW – Calefacció, Refrigeració i ACS

UI Aerotermia Inverter Baixa Temperatura R410A – UI segregada de UE – 7-32kW – Calefacció, Refrigeració i ACS

UI Aerotermia Inverter Alta Temperatura (R410A+R134A) fins 80ºC -Inclou acumulador ACS 260 litres- 15,2-17,8kW – Només Calefacció i ACS

La unitat exterior -UE-

La gran millora tecnològica és que poden generar calefacció a temperatures exteriors de fins a –25ºC, i a l’estiu, refrigeració amb temperatures exteriors fins a 46ºC (reduint la potència tèrmica proporcionalment a la temperatura exterior).

UE Aerotermia Inverter Alta Temperatura R32 fins 70ºC- 14-18kW – Calefacció, Refrigeració i ACS 230 litres

UE Aerotermia Inverter Mitja Temperatura R32 fins 60ºC- 11-18kW – Calefacció, Refrigeració i ACS 230 litres

UI Acumulador ACS 230 litres

UE+UI Aerotermia Inverter Baixa-Mitja Temperatura R32 fins 55ºC- 5-9kW – Calefacció, Refrigeració i ACS 230 litres

L’estalvi respecte altres sistemes

Comparant tarifes vigents de gasoli, gas canalitzat i electricitat, l’estalvi de la geotermia respecte gasoli és d’un 30%, i respecte el gas del 18%.

Si es contracta tarifa elèctrica amb discriminació horària (l’antiga tarifa nocturna) i amb una gestió de la demanda acurada, els estalvis combinats poden assolir un 40% i un 30% respectivament.

FAQs

Sabem que tens preguntes, esperem que hi trobis les respostes​

General

És una bomba de calor, que produeix calefacció, ACS i refrigeració on la font energètica és l’aire exterior. Aquest aire és escalfat / refredat pel cicle solar diari dia / nit i hivern / estiu, i és completament gratuït i renovable. El cost està en el consum elèctric necessari perquè la màquina aerotèrmica capti aquesta energia de l’aire i la converteixi, a la temperaura adequada, en el servei que desitgem obtenir de calefacció, ACS o refrigeració.

La unió Europea ha determinat que els habitatges de nova construcció ja no podran incorporar calderes a partir del 2035. Hi ha països de la unió que estan retallant aquest horitzó a l’2030. Veient l’incessant augment de les emissions de CO2, no és d’estranyar que s’acceleri aquesta prohibició. Els habitatges existents són la gran assignatura pendent, on encara milers de calderes de gas canalitzat i gasoil segueixen cremant combustible fòssil. En habitatges on no hi ha accessibilitat a terreny, o edificis d’habitatges, l’aerotèrmia ens facilita aquesta transició: tant baixa temperatura com alta temperatura (substitució directa de caldera amb radiadors, on només es substitueix caldera per aerotermia, mantenint els mateixos radiadors).

El punt més feble d’un sistema aerotèrmic és amb temperatures exteriors entre +4 i -4ºC, amb humitats relatives superiors al 70%. Ni tan sols + 4ºC són temperatures molt extremes, però en aquest rang (amb humitat reativa elevada: boira o pluja amb fred) fàcilment pot gelar-se la unitat exterior i suposar la seva parada ja que el gel és un mal conductor (a part de l’obstrucció de la ventilació). Les estratègies dels fabricants passen per recircular calor a les aletes de la unitat exterior la qual cosa produeix la parada momentània fins que aquest gel es fongui i pugui tornar a escalfar, juntament amb sistemes d’inèrcia que acumulin l’energia necessària per escalfar el recinte i desglaç alhora. Aquestes parades i dedicació de calor a eliminar el gel són ineficiències que suposen un major consum que s’ha de computar a l’hora de comparar amb altres sistemes: la geotèrmia no té aquesta limitació atès que treballa amb el terreny.

Com més divergeix la temperatura que es vol a l’interior de l’edifici / habitatge en relació a la temperatura exterior, més haurà de sobredimensionar la màquina aerotérmica, perquè a mesura que augmenta la divergència, va reduint la potència tèrmica que és capaç de dissipar. Amb un límit: A partir de temperatures exteriors de 40ºC hi ha aerotermias que deixen de funcionar, i només fabricants premium ofereixen temperatures de treball fins als 46ºC amb una reducció de potència només d’un 10-15% de la seva potència nominal.

Com més divergeix la temperatura que es vol a l’interior de l’edifici / habitatge en relació a la temperatura exterior, més haurà de sobredimensionar la màquina aerotérmica, perquè a mesura que augmenta la divergència, va reduint la potència tèrmica que és capaç de dissipar. No obstant això, en zones on la humitat relativa sigui baixa (allunyades de rius, clima continental, pocs o cap dies de boira) només fabricants premium permeten operar fins a 25ºC sota zero. Amb tot, és important insistir que a a partir d’2ºC sota zero la reducció de potència nominal és d’un 30%, a partir de 7ºC sota zero d’un 35%, i a 10ºC sota zero ja pot ser inferior al 40% de la nominal.

Quan l’oscil·lació tèrmica de les temperatures exteriors a la zona climàtica es mouen en el rang dels +4 fins als + 35ºC. Si les temperatures només puntualment i no més de 7-14 dies a l’any, van més enllà d’aquest rang en 4ºC, l’aerotèrmia segueix sent imbatible davant de la geotèrmia perquè els certificats d’eficiència demostraran una alta qualificació amb una inversió moderada. A la fi es tracta de sel·leccionar una combinació raonable de la més alta eficiència amb la inversió més moderada.

Allà on s’estigui rehabilitant un habitatge i no hi hagi accés a terreny, l’aerotèrmia és l’opció a triar. Amb tot s’han d’observar les limitacions abans comentades (Veure ‘Aerotermia, quan és la millor elecció?’), Però desapareix la competència amb geotèrmia atès que no hi ha terreny accessible.