Autoconsum

Auto produir energia elèctrica, individual o col·lectiva, connectada a la xarxa (o no)

A CENCAT volem que et sumis a l’energia renovable i verda. I la millor manera es que siguis propietari de la teva propia energia i aprofitar un bé inesgotable com és el sol. Pots fer-ho de forma individual o col·lectiva, connectat a la xarxa. Mira les opcions que t’oferim.

Fotovoltaica a zona urbana

Autoconsum fotovoltaïc connectat a xarxa: auto-produïr l’energia elèctrica, consumir-la prioritàriament, ajudar-se de xarxa si l’autoproduïda és insuficient i compensar els excedents (moments amb menor consum que producció solar) venent-ho a xarxa a preu tarificat.

Autoconsum Individual

Sense afegir cap comptador al ja existent a habitatge, comerç, o nau industrial, una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic connectada a xarxa permetrà reduïr els consums de xarxa, o fins i tot eliminar-los (tot depenent del tamany fotovoltaic) amb l’objectiu que aquesta energia autoconsumida mai ningú et tocarà el preu: és gratis.

Si en un moment donat hi ha menys consum que producció solar (en una nau o comerç el cap de setmana, o en l’habitatge quan som fora per la feina), injectem a companyia perquè ens bonifiqui aquest excedent i en traiem el màxim aprofitament a la nostre instal·lació solar.

Carregador Vehicle elèctric

Quin millor maridatge que alhora que autoproduïm l’energia, aquesta sigui usada en un dels consums més profitosos: carregar el vehicle elèctric o híbrid endollable (PHEV), prioritàriamentdel sol, !

Sigui habitatge unifamiliar, sigui edifici d’habitatges, sigui comerç o nau industrial, instal·lem un carregador per poder dir que l’energia usada pel vehicle elèctric és gratis! La tecnologia, i la llei vigent ens habilita per instal·lar-ho a garatge, parking comunitari o a l’exterior amb marquesines.

Autoconsum Col·lectiu

Uns quants veïns d’un edifici, i no ténen que ser tots, poden promoure una única instal·lació d’autoconsum i que col·lectivament, només aquests veïns promotors, es beneficïin de l’energia generada. No només els consums col·lectius (parking, ascenssor), sino també els consums particulars dels habitatges de l’edifici… i tot sense tocar ni modificar comptadors dels habitatges.

La nova instal·lació d’autoconsum tindrà un nou comptador per comptabilitzar l’energia autoproduïda abonable de la companyia al conjunt de veïns promotors de l’instal·lació envers als seus comptadors de consum.

L’agrupació de usuaris (de comptadors) pot anar més enllà: que l’instal·lació solar comparteixi xarxa de subministrament amb consumidors dins del mateix transformador, o estiguin connectats dins de 500 metres, o comparteixin els 14 primers digits del cadastre tenen la possibilitat de compartir una única instal·lació fotovoltaica. Parlem-ne si és el vostre cas.

Autoconsum Industrial

Per cobertes de naus industrials, o altres espais no utilitzats com aparcaments, ajudarà a retallar despeses provinents del consum elèctric retallant la corva de consum, alhora que projectem una imatge de concienciació amb un medi ambient sostenible.

Tot monitorejat

Gràcies a dispositius mòbils, o ordinador, podem saber la producció solar, el consum de l’habitatge, el grau d’autoconsum… i fins i tot la producció individual de cada mòdul per poder determinar si hi ha alguna deficiència, o algunes fulles d’arbres ens estan fent perdre producció, o algún ocell ha embrutat més del compte!

I si no estàs a zona urbana

I ets vols desconnectar de la xarxa elèctrica, la fotovoltaica autònoma subministrarà el consum elèctric usant bateries, tant de vella generació –plom àcid- com de nova generació –ió liti LiFePo-.

FAQs

Sabem que tens preguntes, esperem que hi trobis les respostes​

General

Un titular de subministrament elèctric farà servir una instal·lació fotovoltaica (FV) per autoproduïr i disminuir el seu consum elèctric. La producció solar serà prioritària a la de xarxa. Sempre. És una instal·lació avui plenament vigent reconeguda i permesa en la nostra legislació.

Tinc que pagar algun peatge per l’energia autoproduïda?NO, sempre que la instal·lació fotovoltaica estigui connectada a la xarxa pròxima interior de l’abonat. Aquest és el cas habitual.

Es contracta amb la comercialitzadora. A preu fix (tarifa varia segons comercialitzadores) o a preu variable horari al llarg del període a liquidar segons indexat al web de REE. El preu que s’abona per la compensació és inferior al què paguem per consum de xarxa. En un període mensual (l’habitual de liquidació de factura) l’import a abonar per compensacions no podrà superar l’import que paguem per compra d’energia a la xarxa. Com a molt: import zero, mai negatiu. NO és un balanç net, és facturació neta.

NO, perquè NO ÉS un consum elèctric (només hi ha un petitíssim consum elèctric). El consum més important d’un habitatge/edifici és la calefaccció i refrigeració, després aigua calenta sanitària per a dutxes i serveis, i en última instància la il·luminació i electrodomèstics. Per tant, tots aquells consums que no siguin elèctrics NO aprofiten el gran potencial de l’autoproducció elèctrica: substitueixi la caldera de gas o gasoil per bomba de calor (aerotèrmica o geotèrmica) i substitueixi aquest consum de gas o gasoil per consum elèctric que ara podrà autoproduïr-se amb Autoconsum FV, sinó totalment, al menys parcialment.

Aquells períodes horaris on hi hagi una producció solar fotovoltaica superior al consum de xarxa, podem aminorar consum venent aquests excedents a xarxa, reduïnt així la factura resultant. Això és la compensació. Només es compensa la fracció d’energia, la de potència queda inalterada. La mateixa comercialitzadora ens liquidarà mensualment.

TOT consum elèctric. Si la potència demandada pels consums supera la producció solar, automàticament el sistema consumeix de xarxa només la fracció necessària per satisfer la necessitat en aquell moment. L’usuari no ha de realitzar cap acció ni percep cap canvi. Es produeix de manera transparent. Els casos extrems són: o que hi hagi tanta producció solar que es satisfaci el consum sense ús de xarxa, o que tots els consums usin xarxa (nit, per exemple). El sistema d’autoconsum transitarà d’un a un altre sense cap acció per part de l’usuari ni canvis en el funcionament. Això sí: sempre la produció solar abans que la xarxa.

Cap, llevat que siguin instal·lacions FV molt grans on l’objectiu és la venda d’energia a xarxa. Tot i així, tota instal·lació d’autoconsum FV SENSE injecció a xarxa, NO estarà subjecta a cap tipus de peatge.

El denominat autoconsum FV (fotovoltaic) és connectat a la xarxa: l’usuari és capaç d’autoproducirse energia i sap que disposa de xarxa quan la requereixi. L’anomenada fotovoltaica aïllada és aquella que NO es connecta a la xarxa, sigui perquè no es disposa d’ella o perquè es renuncia completament a ella, on requereix no només dels elements de generació (mòduls fotovoltaics o eòlica + electrònica i generador electrogen, habitualment) sinó els d’acumulació (bateries), obligatòriament.

Podem escollir: Injecció zero (amb els dispositius ‘antivertido’ homologats), no té límit de potència d’instal·lació fotovoltaïca. O bé, la normativa ens permet vendre els excedents a la xarxa. Hi ha 2 modalitats: AMB compensació i SENSE compensació. AMB compensació està restringit instal·lacions amb suma de potència FV fins 100kW, sigui per xarxa proxima interior o xarxa proxima a través de la xarxa. Per a la resta, SENSE compensació, és a dir, es ven l’energia a la xarxa amb les obligacions fiscals que comporta. Per a ús residencial habitualment convindrà AMB compensació. En ús comerccial/industrial: cas a cas.

Autoconsum col·lectiu

SÍ, dins d’una xarxa proxima. En el cas més ampli, edificis diferents, siguin unifamiliars o de pisos, poden compartir una (o més d’una) instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic si s’assoleix AL MENYS UNA d’aquestes condicions: a) que el comptador de generació i el / els de consum estiguin a una distància física inferior a 500m en trajectòria ortogonal, b) que comparteixin un mateix transformador de subministrament, o c) que comparteixin els primers 14 dígits de la seva referència cadastral.

Mentre els comptadors de consum estiguin en la mateixa escomesa d’l’edifici on es connecta la producció solar fotovoltaica, sense accedir a la xarxa de distribució exterior, no hi haurà cap càrrec addicional per peatge.

Diferents titulars amb subministrament elèctric (diferents comptadors), incloent comptador de zones comunitàries, poden associar-se per compartir UNA  instal·lació solar. El cas més il·lustratiu és un edifici d’habitatges on disposin de terrassa i/o coberta comunitària, i diversos veïns (NO és obligatori que siguin TOTS ells) desitgin promoure un autoconsum en aquella comunitat. Res no impedeix que aquests veïns optéssin per instal·lacions individuals, cadascun amb la seva part alíquota de terrassa/coberta, amb els seus mòduls, i cadascú el seu propi. No obstant això sortirà més car perquè cada conjunt de mòduls tindrà la seva electrònica, quan en la solució comunitària, tots els mòduls uséssin segurament un únic inversor.

Legal

Significa que quan cau la xarxa, segueixo tenint electricitat?NO, es queda sense subministrament… encara que estigui assolellat. L’electrònica (inversor) es desconnecta quan cau la xarxa, per normativa. No obstant això, hi ha fabricants que en aquest cas SÍ PERMETEN seguir el subministrament elèctric: limitat a la producció solar en aquell moment, i condicionat a si hi ha bateria o no (recomanat, tot i que NO obligatori). Aquesta opció està reconeguda per la normativa, però requereix d’unes estrictes proteccions addicionals per segregar la xarxa de l’abonat. Si és el seu cas, tenim la solució.

Són considerades simplificades TOTES aquelles que l’inversor(s) -la electrònica- NO aboquen a xarxa, i fins 15 kW si compensen a xarxa en zones urbanitzades. Les superiors a 15 kW i fins 100kW que es vulgui compensació, requereixen sol·licitud de punt d’accés (autorització de la distribuïdora d’acord el conjunt de transformador/xarxa elèctrica permet absorbir aquesta nova instal·lació FV) que comporta la presentació d’un aval de 40Eur / kW. Per a les grans, la tramitació és més complexa. Consulteu-nos.

SÍ, l’autoconsum fotovoltaic està plenament legislat el seu ús, i amb ell l’obligatorietat del seu registre i legalització en l’administració competent igual com també ho està el seu edifici/habitatge/local/nau industrial amb el subministrament elèctric. Nosaltres li tramitem aquesta legalització.

SÍ, les instal·lacions fotovoltaiques requereixen de llicència d’obres aprovada per l’ajuntament corresponent, encara que cada vegada més ajuntaments bonifiquen aquesta llicència d’obres al 95%. Pregunteu-nos, o pregunti al seu ajuntament. A més, pregunti per les bonificacions en l’IBI anual. Nosaltres li tramitem aquesta llicència d’obres, i la documentació d’acompanyament per sol·licitar bonificació d’IBI.

Qualitat

Segurament NO s’en assabentarà. Potser pensarà que és fruit de l’envelliment global del conjunt de mòduls. I quin és el mòdul?: doncs haurà de pujar el tècnic, desmuntar, verificar un a un, i veure si hi ha algun que la seva producció deriva més enllà del que estipula. Una pèrdua de diners… llevat que disposi d’un sistema FV que li permetrà controlar mòdul a mòdul la producció diària (i setmanal, mensual, anual), i fins i tot fer un playback de com evoluciona la producció al llarg de dia. Aquest és el producte que acompanya les nostres propostes. Recordeu: No som els més barats, però sí els més econòmics.

És tal l’evolució dels mòduls, que amb tota probabilitat un nou mòdul no serà del mateix model, i les seves característiques difícilment aprofitaran el potencial d’aquest nou mòdul atès que tindrà característiques elèctriques no coincidents amb els mòduls inicialment muntats: Nosaltres proposem un fabricant que gràcies a la seva electrònica garantim sempre el 100% d’integració futura. Dit d’una altra manera, mai una instal·lació fotovoltaica envellirà per obsolescència, atès que sempre podrà estar actualitzada al màxim rendiment disponible.

L’electrònica (inversor) és la part més delicada, i no podem renunciar a la major qualitat, i major garantia possibles. Només treballem amb fabricants premium que ofereixen garantia de 12 anys de sèrie, i amb extensió de garantia de fins a 20 anys a preus molt assequibles. No es tracta que la qualitat sigui cara: Es tracta que sigui segura i fiable, i a llarg termini serà més econòmica.

Sí, com qualsevol producte, pot tenir algun defecte que es manifesti a l’instal·lar-lo o durant la seva vida útil. Si el mòdul deixa de produir (zero), aplica l’anomenada garantia de producte: Un mòdul que no ofereixi garantia de almenys 12 anys, no ha de ser considerat. La garantia la cobreix el fabricant, i per extensió el distribuïdor a Espanya.

Sí. És una característica de la tecnologia usada en la fabricació de mòduls FV. Cada any poden perdre al voltant d’un 0,75-0,9%, i amb un patró no exactament igual tot i ser els mòduls del mateix fabricant, model o lot de producció. El mercat ha portat els fabricants a garantir que aquesta pèrdua de producció seguirà un patró predictible, i que en cas de no seguir-ho, es reposarà amb un nou mòdul. No obstant això, només els fabricants premium aquesta pèrdua és menor, està pautada, té menor afectació amb l’augment de temperatura, i cas perdin més enllà del que estipula aquesta garantia (denominada de producció) s’estén durant més temps: Un mòdul que no ofereixi garantia de producció de almenys 25 anys, no ha de ser considerat. La garantia la cobreix el fabricant, i per extensió el distribuïdor a Espanya.

Tots els frigorífics refreden… però no tots ofereixen les mateixes prestacions, consums, garanties… com tampoc als mateixos preus. Només treballem amb fabricants premium amb garantia de producte no inferior a 12 anys i garantia de producció lineal no inferior a 25 anys amb pèrdua del 15-18%. No som els més barats, es tracta que siguem els més econòmics.

El faci-ho vostè mateix sempre és factible si un sap quina configuració va utilitzar, quin fabricant, quines funcionalitats, quines garanties… I no menys important: més grans no vol dir millor: la mida de la instal·lació s’ha d’ajustar a les seves necessitat elèctriques. I finalment, és una instal·lació que requereix d’autorització legal i estar autoritzat a instal·lar-la. No deixeu que no professionals posin en risc la seva seguretat i la seva butxaca.

Vehícle elèctric

Per descomptat. És un nou consum elèctric, i ja hem vist que tot consum elèctric pot ser satisfet per l’autoconsum FV. De fet, si comparem el cost del km elèctric respecte del km fòssil, pot estar al voltant de 2 € enfront de 9 € cada 100 km respectivament. Amb autoconsum FV el cost passarà a 0 Eur / 100 km !

Tècnics

Si ja té instal·lat un nou comptador de companyia ‘intel·ligent’ bidireccional, NO serà necessari cap substitució o ampliació. Només en el cas d’autoconsum col·lectiu o venda d’excedents sense compensar s’haurà d’afegir un nou comptador de companyia que mesurarà la generació neta solar de la instal·lació comunitària FV. Com en el cas individual, els abonats amb el seu comptador de companyia propi, així com el / els comptadors comunitaris que pogués tenir l’edifici, si ja són els nous ‘intel·ligents’ bidireccionals no caldrà substitui-ne cap.

Fonamentalment depèn del consum actual, o futur previst, i del patró de consum diari (corba de consum) que vostè tingui. Per complicar-ho més, és possible que aquest patró no sigui el mateix ni durant la setmana, ni durant totes les setmanes de l’any. En qualsevol cas, la informació que ens donen les factures elèctriques és una primera orientació, encara molt allunyada de la informació ideal: corba de consum anual, distribuïda hora a hora. Amb tot, amb algunes preguntes que li formularem, podem estimar raonablement la mida adequada.

Bateria

El software que gestiona les bateries, intenten predir el consum futur amb una estratègia de consum / emmagatzematge. El nostre criteri és que, basats en l’anterior apartat, requereix una inversió inicial elevada per tenir una petit estalvi marginal. En altres paraules, l’objectiu està ben plantejat però el cost de les bateries s’ha de reduir encara significativament perquè aquesta opció de bateria ‘intel·ligent’ sigui prou rendible. Sense bateria, vendre / compensar els excedents a xarxa té el gran avantatge que la xarxa ens fa de bateria, que si bé no ens abonaran el que desitjariem, no té límits de capacitat, no té pèrdues de rendiment ni necessitat de canviar-la.

Aquesta pregunta, segons l’argument aplicat, obtindrà respostes oposades: Si el criteri és econòmic, la bateria de ions de liti (vida útil de 10-15 anys) s’haurà de reposar just quan s’acabi d’amortitzar (anant tot bé). Si el criteri és ambiental, el material usat (liti) és un material escàs i d’un costós reciclat. Si el criteri és ‘no regalar res a la companyia elèctrica’, tot i ser un altre criteri, no s’han d’ignorar els altres. Finalment, si el criteri és de rendiment, s’ha de computar el cicle de càrrega / descàrrega, és a dir, el procés de carregar una bateria per després descarregar-la i obtenir energia té un rendiment al voltant de 90-85%. Al llarg de la vida útil d’una bateria va perdent capacitat de càrrega fins a quedar a un 70% de l’inicial. I finalment la profunditat de descàrrega: No tota la capacitat de la bateria és usable (si s’espera una vida útil com la indicada de al menys uns 10 anys), de manera que la profunditat de descàrrega no superarà un 80%. Conclusió: cada cicle de càrrega / descàrrega es perd un 10-15% d’energia i la capacitat efectiva en 10 anys quedarà reduïda a 70% x 80%, és a dir un 56% aproximadament, i haurem de reservar un 20%. Això sí ho sabem: Tot i anant tot bé, la batería s’haurà de canviar.

SÍ, és completament legal. I funciona així: per satisfer un consum primer es consumirà el recurs fotovoltaic directe (el que s’està produint en aquell moment), després l’emmagatzemat (bateries), i finalment la fracció necessària de xarxa. De fet, també és legal que vostè recarregui la bateria de la xarxa a tarifa barata, per usar-la de bateria a tarifa cara. Dit això, ha de conèixer com funciona la bateria i les seves limitacions tant tècniques com econòmiques: Llegiu l’apartat següent ‘Si l’energia que m’he autoproduït…’

Sí, com qualsevol producte, pot tenir algun defecte que es manifesti a l’instal·lar-lo o durant la seva vida útil. Si el mòdul deixa de produir (zero), aplica l’anomenada garantia de producte: Un mòdul que no ofereixi garantia de almenys 12 anys, no ha de ser considerat. La garantia la cobreix el fabricant, i per extensió el distribuïdor a Espanya.

Sí. És una característica de la tecnologia usada en la fabricació de mòduls FV. Cada any poden perdre al voltant d’un 0,75-0,9%, i amb un patró no exactament igual tot i ser els mòduls del mateix fabricant, model o lot de producció. El mercat ha portat els fabricants a garantir que aquesta pèrdua de producció seguirà un patró predictible, i que en cas de no seguir-ho, es reposarà amb un nou mòdul. No obstant això, només els fabricants premium aquesta pèrdua és menor, està pautada, té menor afectació amb l’augment de temperatura, i cas perdin més enllà del que estipula aquesta garantia (denominada de producció) s’estén durant més temps: Un mòdul que no ofereixi garantia de producció de almenys 25 anys, no ha de ser considerat. La garantia la cobreix el fabricant, i per extensió el distribuïdor a Espanya.

Tots els frigorífics refreden… però no tots ofereixen les mateixes prestacions, consums, garanties… com tampoc als mateixos preus. Només treballem amb fabricants premium amb garantia de producte no inferior a 12 anys i garantia de producció lineal no inferior a 25 anys amb pèrdua del 15-18%. No som els més barats, es tracta que siguem els més econòmics.

El faci-ho vostè mateix sempre és factible si un sap quina configuració va utilitzar, quin fabricant, quines funcionalitats, quines garanties… I no menys important: més grans no vol dir millor: la mida de la instal·lació s’ha d’ajustar a les seves necessitat elèctriques. I finalment, és una instal·lació que requereix d’autorització legal i estar autoritzat a instal·lar-la. No deixeu que no professionals posin en risc la seva seguretat i la seva butxaca.

Sabem que no som els més barats,

però som els més econòmics