Estalvi

Estalvi en l'autoconsum

Optimització. Major producció Solar Elèctrica

Les instal·lacions convencionals es basen en que tots els mòduls son iguals, i que un únic gestor de punt de màxima potència (MPPT) allotjat a l’inverssor és suficient. La realitat és diferent: els mòduls envelleixen de manera diferent, de fet ja no són exactament iguals essent nous, i limiten/impedeixen la substitució a futur. Una linia de mòduls on només 1 d’ells presenti un ombrejat parcial, o brutícia d’ocell, o envelliment diferent, redueix o anula la producció.

La solució consisteix en els “optimitzadors”, que posats a l’esquena de cada mòdul donen la mateixa resposta elèctrica, encara que siguin diferents, o iguals de diferent envelliment, o orientat diferent, o amb sombreijats diferents.

El resultat: produeixen més energia al llarg de la seva vida útil.

Monitoratge Individual. Sabem el que produeix cada mòdul

Les instal·lacions convencionals només indiquen la producció global del sistema. Si hi ha algún deteriorament d’un mòdul, o deixa de funcionar, ni ens adonem.

La solució està en els optimitzadrs que alhora permeten visualitzar hora a hora la producció individual. I amb la funció ‘playback’ animada podem veure en dies, setmanes o anys ja passats l’evolució al llarg del dia de com es va comportar la producció individual dels mòduls, i per suposat de la totalitat.

El resultatà Control de l’usuari (també de l’instal·lador) de què provoca l’incidència.En resulta menor costos de manteniment i maximitzar producció.

Seguretat Elèctrica. Quan desconectem el circuit queda aturat a 1v per mòdul

Cap instal·lació del mercat té la funcionalitat de que desconnectant el circuit de mòduls, tingui una tensió segura al voltant dels 0V (concretament 1V per cada mòdul, per tant 15V o 20V només). L’habitual serien 400-450V en una instal·lació de qualsevol altre fabricant, amb el risc que comporta.

Aquest requeriment és obligatori als EEUU per accés a bombers, però també ho és per accés a manteniment, per neteja, en definitiva per transitar segur prop dels mòduls sense perill.

Cap altre fabricant incorpora aquesta funció. I perquè no hem de proposar una instal·lació segura per qui la manté i per l’usuari.

Resultatà Una instal·lació més segura, és una instal·lació fiable.

Garanties. Les més altes

  1. Les solucions Solar Edge tenen garantía de serie de 12 anys, extensible a 22 anys. Els optimitzadors garantia de 25 anys.
  2. Els mòduls fotovoltaics ténen una garantia de producte de 12 anys, i de producció contra estabilitat de la producció de 15 anys (90%) i de 25 anys (85%). S’exclou explícitament de la garantia el deteriorament provocat per descàrrega elèctrica/llamp o deteriorament mecànic per granissada, vent o d’altres agents atmosfèrics.
  3. Totes les garanties esmentades les dona el fabricant del material, sigui directament o a través del distribuïdor autoritzat.

Cap altre fabricant dona 12 anys de garantia de serie, ni ningú la ofereix a 22 anys amb un cost addicional de 260 Eur (contractable fins 2 anys després d’haver-se adquirit).

Resultat: una instal·lació fiable, és una instal·lació més econòmica.

Subvencions

La Generalitat de Catalunya ha promogut uns ajut de 60% del cost de l’instal·lació (fins topall 5.000 Eur), només quan hi ha bateria, aquest passat any 2018, i el passat 2017. Ja se’ns ha comunicat no n’hi hauran més ajudes per aquest concepte.

Amb tot, vàrem determinar que amb a normativa actual vigent, no té sentit bateria.