Facebook
Twitter
LinkedIn

Habitatge unifamiliar a Mirasol, Sant Cugat del Vallès

Els propietaris van endegar el sempre llarg però il·lusionant procés de fer-se una casa nova, amb la idea clara d’aplicar-hi solucions energètiques innovadores, confortables i altament eficaces, tenint en compte l’evolució dels preus de l’energia.

Partint d’aquestes premisses la casa es va dissenyar seguint criteris bioclimàtics, i entre ells, la opció de bomba geotèrmica va ser l’escollida per atendre satisfactòriament la calefacció de l’habitatge amb terra radiant, l’ACS, la calefacció del recinte de la piscina i de l’aigua de la mateixa.

El sistema triat de bescanvi amb el subsòl va ser la perforació vertical al jardí de l’habitatge, amb un resultat que en boca dels propietaris, ha satisfet àmpliament les seves expectatives.