Facebook
Twitter
LinkedIn

Habitatge unifamiliar a Sant Llàtzer, Vic (Osona)

Els propietaris de l’habitatge usaven gas per a l’aigua calenta sanitària i la calefacció amb terra radiant.

Al fer pocs anys de la seva construcció van decidit canviar a la geotermia, conscients que l’estalvi anual envers el gas era d’un 70%. Actualment, la bomba geotèrmica general la refrigeració, calefacció i ACS.

El sistema triat de bescanvi amb el subsòl ha estat la perforació vertical al jardí de l’habitatge i es va executar amb la família vivint-hi.