Cencat, una consultoria energètica experta en resoldre problemes reals

Estem especialitzats en Geotermia, Autoconsum i Aerotermia. Busquem la millor solució per garantir la eficiencia energètica, buscant l'equilibri entre el consum anual i la inversió a realitzar.

Autoconsum: un consumidor pot avui dia autoproduir-se l’energia elèctrica, seguint connectat a la xarxa elèctrica per abastir-se quan no faci sol.

La bomba de calor aprofita l’energia del subsòl (Geotermia) per obtenir calefacció, refrigeració i ACS amb sistemes convencionals de radiadors i/o sostres/terres radiants.

La bomba de calor aprofita l’energia de l’aire exterior (Aerotermia) per obtenir calefacció, refrigeració i ACS amb sistemes convencionals de radiadors i/o sostres/terres radiants.

La culminació d’aquestes tecnologies és la combinació entre elles

obtenint-ne el màxim aprofitament energètic, el mínim cost d’ús per la butxaca i el màxim respecte pel medi ambient.

Sabem que no som els més barats,

però som els més econòmics